ART

Chapelle Saint Sauveur, Le Cannet, France 1 :  Constructed in the 16th Century. In 1989  Théo Tobiasse (1927-2012) decorated the interior with with paintings on wooden panels, the topic being:  “La vie est une fête” = “Life is a Festival” and ouside with a mosaic “Creation of the world”. Doing this he saved it from decay /  Kaplnka Sv. Spasiteľa, Le Cannet, Francúzsko 1 :  Postavená v 16. storočí.  V roku 1989 ju maliar Théo Tobiasse (1927-2012) vyzdobil zvnútra maľbou na drevených kazetách na tému ”Život je sviatok” a zvonku mozaikou ”Stvorenie sveta”. Tým ju vlastne zachránil pred zánikom
Chapelle Saint Sauveur, Le Cannet, France 2 :  mosaic from 1989 “Creation of the world”  of  Murano glass, detail created by Théo Tobiasse – detail / Kaplnka Sv. Spasiteľa, Le Cannet, Francúzsko – mozaika z roku 1989 – ”Stvorenie Sveta” z muránskeho skla od Théa Tobiassa  – detail