ABOUT ME

Thank you for visiting alajournal.com!

My name is Ala and I come from Slovakia. Learning foreign languages has always been my hobby as well as  history, art, literature, architecture and travelling. What a way to expand one´s horizons travel is! 

For those with eyes to see, there is always much to discover.

I would love to share some of my interesting discoveries with you, too. 

Enjoy my journeys with me    🙂

Ďakujem, že ste navštívili alajournal.com!

Volám sa Ala a pochádzam zo Slovenska. Od detstva ma vždy bavilo učenie sa cudzích jazykov, ako i dejiny, umenie, literatúra, architektúra a cestovanie. Cestovanie – aký úžasný spôsob na rozšírenie obzorov!

Na tých, ktorí majú oči otvorené, vždy čaká veľa objavov.  

Rada by som sa aj s vami podelila o niektoré moje zaujímavé objavy.

Užite si moje cesty so mnou  🙂