ALA

Here I would like to present ala – wing or alae – wings.  They are very important in our life, if not the airplane or bird wings as here, then the wings in our minds which give us free spirit

Tu by som rada predstavila ala – krídlo alebo alae – krídla. Sú v pre náš život veľmi dôležité, ak už nie krídla lietadiel či vtáctva ako tu, tak krídla v našej mysli, ktoré nám dávajú slobodného ducha