ALA

Here I would like to present ala – wing or alae – wings.  They are very important in our life, if not the airplane or bird wings as here, then the wings in our minds which give us free spirit. 

Freedom is necessary for happiness. Why, wings of Nike in Athens were cut off so that good fortune might not fly away.

And also as Ibn Battuta said in the 14th century:  “Traveling offers you a hundred roads to adventure and gives your heart wings”

Tu by som rada predstavila ala – krídlo alebo alae – krídla. Sú v pre náš život veľmi dôležité, ak už nie krídla lietadiel či vtáctva ako tu, tak krídla v našej mysli, ktoré nám dávajú slobodného ducha.

Sloboda je k šťastiu potrebná. Veď  Niké v Aténach uťali krídla, aby im neuletelo šťastie.

A tiež ako Ibn Battúta povedal v 14. storočí:  “Cestovanie  ti ponúka stovky ciest k dobrodružstvu a dáva tvojmu srdcu krídla”